RƏQƏMSAL XƏRİTƏ MƏHSULLARI

Integris şirkəti  müxtəlif miqyaslarda topoqrafik,  tematik,  inzibati idarəetmə, iqtisadi, regional, şəhər və yerli ərazi planlaşdırılması, kənd təsərrüfatı, konsolidasiya, kommunikasiya,  proqnoz, elmi, tarixi, turizm, nəqliyyat, iqlim, geomorfoloji, hidroqrafik, fiziki-coğrafi, ekoloji, 3D və s. xəritə növlərinin hazırlanması və məkan məlumatlarının emalı işlərini yüksək keyfiyyətlə həyata keçirir

ArcGİS platformasında və Coğrafi İnformasiya sistemləri (GİS) əsasında yaradılan rəqəmsal xəritələrin və məkan məlumat bazalarının əsası olaraq sahə ölçmələri, fotoqrammetriya və rəsmi xəritəşünaslıq məhsulları, sənədlər, statistik göstəricilər və digər mənbələrdən alınan qrafiki, vektor və sənəd məlumatlarından istifadə edir.

 Bizim təqdim etdiyimiz xəritələr keyfiyyət, etibarlılıq, dəqiqlik və müvafiq standartlara uyğunluğu baxımından yüksək səviyyədədir.

rəqəmsal 3d view Iqlim
Nəqliyyat Məskunlaşma_Turizm 3.relyef
5_sağ_aşağı Yeniliklər2 Kompleks Qiymətləndirmə
AZE topoqrafik_nümünə Funksional Zonalaşdırma
5. Torpaqların kateqoriyalara bölünmə sxemi  Ərazinin ekoloji vəziyyətinin sxemi Funksional