Geodeziya avadanlıqları

 

 

  • GPS-qəbuledici – TRİMBLE R8GNSS 

                                                                                                                                            012

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Elektron Taxeometr – Leica TS06

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  • Elektron taxeometr – TOPCON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

  • Nivelir – NA730