Layihə referansları

Integris Şirkətinin həyata keçirdiyi layihələr

“Kənd Təsərrüfati” İnformasiya Sisteminin (EKTIS) tərkib hissəsi olan “Subsidiya və siyasətə dair informasiya sistemi”nin (SSIS) tətbiqi üçün Respublikanın müvafiq əraziləri (Naxçıvan Muxtar Respublikası, işğal olunmuş ərazilər və Bakı şəhəri istisna olmaqla) üzrə mövcud İnzibati Ərazi Dairələrinin (İƏD)  qrafik təsviri, İƏD-nin adı, İƏD-nin tərkibinə daxil olan yaşayış məntəqələrin adı və sayı,  İƏD-nin statistik kodu və aid olduğu inzibati ərazi vahidinin adında ibarət atributiv məlumatlara malik, shp formatında İƏD ərazilərinin identifikasiyasi olunmuş rəqəmsal sərhədlərinin coğrafi məlumatlar bazasının yaradılması” layihəsi 2016
 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
“Rayon (şəhər) ərazilərinin Coğrafi Məlumat Bazasının CİS əsaslı xəritələndirilməsi və dizayn tərtibatının hazırlanması” layihəsi 2016
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
“Tovuz şəhərinin baş planının hazırlanması” layihəsi 2016
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
“Yüksək dəqiqlikli Relyefin Rəqəmsal Modeli” layihəsi 2016
Azərkosmos
“Azərbaycan Respublikasının müvafiq ərazilərində şoranlaşmış torpaq sahələrinin müəyyən edilməsi və coğrafi məlumat bazasının yaradılması”layihəsi 2015
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
“Ədliyyə sahəsində İslahatlara Dəstək Proqramı” çərçivəsində “Məhbusların şəxsi işlərinin idarə edilməsi sisteminin və Vahid Elektron Tibbi Qeydiyyat Məlumat bazasının yaradılması”nın tapşırığa uyğunluğunun monitorinq edilməsi və müvafiq rəyin verilməsi layihəsi 2015
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Qızılağac dövlət qoruğunun CİS əsaslı xəritəsinin hazırlanması layihəsi 2015
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
“İNTEGRASİYA OLUNMUŞ SIĞORTA SİSTEMİ” PROQRAM TƏMİNATINA TEXNİKİ DƏSTƏYİN GÖSTƏRİLMƏSİ” layihəsi 2014
Azsığorta
ARXİV TƏSƏRRÜFATININ TƏŞKİLİ VƏ ARXİV MƏLUMAT EHTİYATLARININ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN (E-ARXİV) YARADILMASI layihəsi 2014
Azsığorta
Arxiv təsərrüfatının təşkili və arxiv məlumat ehtiyatlarının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin (E–arxiv) yaradılması layihəsi 2014
Azsığorta
“Otlaq sahələrinin inventarizasiyası məqsədilə çöl tədqiqatlarının aparılması layihəsi 2014
 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Şamaxı və İsmayıllı rayonlarının inzibati sərhədləri daxilində Coğrafi İnformasiya Sisteminə əsaslanan 1/50000 miqyaslı torpaq istifadəçiliyi (Landsue) xəritəsinin hazırlanması” layihəsi 2014
 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
“Ədliyyə Sahəsində İslahatlara Dəstək Proqramı” çərçivəsində Regional Ədliyyə şöbələri (Gəncə, Şəmkir, Şirvan, Şəki, Sumqayıt, Xaçmaz və İmişli) və Ədliyyə Nazirliyinin inzibati binasında quraşdırılmış informasiya kommunikasiya texnologiyalari avadanlıqlarının və proqram təminatının tapşırığa uyğunluğunun monitorinq edilməsi və müvafiq rəyin verilməsi” layihəsi 2014
 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
“Aparatda daxili sənəd dövriyyəsi (E-kargüzarlıq) sisteminin yaradılması” və “Azərbaycan Respublikası üzrə Tikintilərin Dövlət Reyestrinin aparılması üçün proqram təminatı” layihəsi 2014 
 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Gəncə şəhərinin Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılması” layihəsi 2014 
 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
 
 “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, “RFQ Reference No QS 14/2 Clima East Pilot Azerbaijan” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı və Şamaxı rayonlarının inzibati sərhədləri daxilindəki ərazilərin hal hazırki dövrü əhatə edən multispektral kosmik şəkilləri ilə təchiz edilməsi və ərazinin torpaqlarının müasir istifadə xəritəsinın yaradılması” layihəsi .2014
 
 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, “RFQ Reference, Azərbaycan
 
“Şirvan şəhərində Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılması”Layihəsi.2013
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                               
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan İNTEGRİS MMC (Azərbaycan)HNİT-BALTİC QSC (Litva Respublikası)
 
 
 “Azərbaycan Respublikası ərazisinin (Naxçıvan MR və işğal altında olan ərazilər istisna olmaqla) coğrafi informasiya sistemləri əsasında xüsusi təyinatlı bazasının və rəqəmsal xəritəsinin hazırlanması” layihəsi.2013 
 
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
 
 “Mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılması” layihəsi 2013 
 
BTRIB 
 
“Samur-Yalama Milli Parkının yaradılması” layihəsi çərçivəsində peyk şəkillərinin təchiz edilməsi, ərazinin müasir vəziyyətə uyğun “GİS” xəritəsinin yaradılması”     layihəsi.2012.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan
KFB, Almaniya 
“Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə məskunlaşmanin,təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi təşkilinin regional planlaşdırma  sxemi” işlənməsi layihəsi.2011 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, AzərbaycanANAKENT (Türkiyə) 
Mingəçevir, Lənkəran, Kürdəmir, Hacıqabul, Ucar, Zərdab, Astara şəhərlərinin, Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun ərazilərinin topoqrafik planalma işlərinin aparılması və 1:1000 miqyasada topoqrafik xəritələrinin hazırlanması”2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”Azərbaycan Respublikasında su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi.2011
AZERSU ASCHidro-Lotus MMC
Abşeron Yarımadasının WordView2, GeoEye1 and QuickBird peyklərindən 2011-ci illdə çəkilmiş 0,5 metrlik rəngli şəkillərinin (məkan məlumatları) təchiz edilməsi və ərazinin ortofotoxəritlərinin yaradılması.2011
AZERSU ASC
Bərdə və Şirvan şəhərlərinin ərazilərinin topoqrafik planalma işlərinin aparılması və 1:1000 miqyasada topoqrafik xəritələrinin hazırlanması və digər məsləhət xidmətlərinin təmin edilməsi.Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşliq Agentliyi arasında “Kiçik şəhərlərdə Su Təchizatı və Kanalizasiya Layihəsi”.2011
Tokyo Engineering Consultants Co., Ltd. Tokyo, JapanAZERSU  ASC, Azerbaijan
“Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə məskunlaşmanin,təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi təşkilinin regional planlaşdırma  sxemi” işlənməsi layihəsi.2011 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan ANAKENT (Türkiyə)
“Təmiz şəhər layihəsi” çərçivəsində Bakı şəhərində yerləşən bərk məişət tullantıları poliqonlarında topoqrafik çöl-ölçmə işləri və onların əsasında həmin ərazilərin 1:500 miqyaslı topoqrafik planlarının hazırlanması. 2011
HPC&PASEKO SA, Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi
Bakı-Rusiya sərhədində beynəlxalq səviyyəli magistral yolunun layihələndirilməsi və tikintisi üçün ərazisinin peyk şəkillərinin əldə olunması, ortofoto xəritəsinin və GİS məlumatlarının hazırlanması. 2010
R.W.Armstrong, USA & Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
“Quba-Xaçmaz iqtisadi regionunun davamlı inkişaf planı” layihəsi üçün rəqəmsal baza xəritələrinin və CİS məlumat bazasının yaradılması. 2010
MAK Consulting, Azərbaycan
Bakı Metropoliteninin inkişaf layihəsi. Tikintisi planlaşdırılan metro xətləri üzrə topoqrafik planalma işlərinin aparılması.2010
A+A şirkəti, Azərbaycan SYSTRA, Paris-Fransa
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi (DTXK) üçün 5 illik Korporativ Strategiya planı və birinci il üçün illik biznes planının hazırlanması . 2009-2010
Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən “Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı” Layihəsi, PMU, Hollandiyanın “Torpaq reyestri və xəritəçəkmə agentliyi”, Kadaster İnternational
Peyk şəkillərinin alınması və ortofotoxəritələrin yaradılması. Qəbələ, Oğuz, Qazax, Ağstafa və İmişli şəhərlərinin baş planlarının hazırlanması.  2009
“Azərinşaatlayihə”, Fövqəladə Hallar Nazirliyi
BTC neft kəməri tikililərində Buraxıcı/Qəbuledicilərin ölçülməsi. Sanqaçal Terminalında 3 nöqtə, PS2, PS5, PS8, hər sahədə 6 nöqtə, Buraxıcıdan təxminən 1500 metrlik məsafədə ilk maqnit yerində PS2-PS5 hissəsi.Ölçmələr Azərbaycan Respublikasının geoid modelinə əsasən +\-5 mm horizontal və şaquli dəqiqlikli “Survey Grade GPS station” aləti vasitəsilə həyata keçirilib. 2009
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, BP
Ortofotoların yoxlanılması üçün Proqram təminatı ilə təchizat. Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi. 2009
Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi, PMU
Abşeron yarımadasının Xırdalan şəhərində və Novxanı kəndində daşınmaz əmlakının kadastrının (kadastr məlumat bazasının) yaradılması, təyin edilməsi və belə kadastrın yaradılması üçün metodologiyanın müəyyən edilməsi üçün ən yaxşı təcrübələrin toplanılması. Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilib. 2009
İŞLEM Coğrafi İnformasiya Sistemləri Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi
Azərbaycan Respublikasında Turizmin inkişafı məqsədilə Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin yaradılması. 2008
Sinam LTD, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
“Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti” üçün Daşınmaz Əmlakın Vahid Qeydiyyat və Kadastr Sisteminin (DƏVQKS) inkişafı məqsədilə bütün Texniki Şərtlərin, tapşırıqların və təklif sənədlərinin hazırlanması”. 2008
DHV B.V. Niderland şirkəti
BTC boru kəməri üzrə Coğrafi İnformasiya nalizi və onun tətbiqi. Vahid məlumat koordinasiya sisteminin yaradılması. 2008
Bakı-Tiflis-Ceyhan Boru kəməri Şirkəti
Dövlət əmlakının inventarlaşdırılması, xəritəyə alınması, texniki pasportunun tərtib olunması və monitorinq işlərini avtomatlaşdıran xüsusi CİS əsaslı proqram təminatının yaradılması və istifadəsi. 2008
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə olunması üzrə Dövlət Komitəsi
Bakı şəhərinin ortofotolarının təmin edilməsi. 2008 İKONOS peyk şəkilləri əsasında Abşeron yarımadasının bir hissəsi üçün 1:5000 miqyasında ortofotoların və rəqəmli xəritəsinin yaradılması. 2008
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyası
Azərbaycan Respublikası üzrə Coğrafi İnformasiya Sisteminin yaradılması və MES mütəxəssisləri üçün CİS proqramları ilə bağlı təlim. 2008
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
İKONOS peyk şəkilləri əsasında Qaradağ sement zavodu ərazisinin ortofotolarının yaradılması, nəqliyyat infrastrukturunun və relyefinin 1:5000 miqyasında ölçülməsi və CİS vasitəsi ilə məlumatların inteqrasiyası. 2008
Qaradağ Sement” ATBSC
Mülkiyyət, daimi istifadə və icarə hüququları qeydiyyata alınmış və şəhadətnamələr verilmiş torpaq sahələrinin, habelə BİH-nin sərəncamı və bələdiyyə qərarları ilə ayrılmış torpaq sahələri barədə Coğrafi məlumat sisteminin yaradılması və beynəlxalq koordinat siteminə uyğunlaşdırılması. 2007
Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin (ARDƏDRX) Bakı şəhər Ərazi İdarəsi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində qeydiyyata alınan fərdi evlər və çoxmərtəbəli binaların texniki pasportlarının tərtib olunması və onların çapı üçün proqram təminatının yaradılması. 2007
Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin (ARDƏDRX) Abşeron rayon Ərazi İdarəsi
Quick Bird peykləri vasitəsilə Bakı şəhərinin 1:5000 miqyaslı rəqəmsal xəritəsinin yaradılması. 2007
İNTEGRİS MMC İnvestisiya layihəsi
Çoxspektrli kosmik məlumatların yaradılması və rəqəmsal məlumatların “Sifarişçi” tərəfindən istifadə olunan proqram formatına keçirilməsi. 2007
BakCell LTD
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə olunması üzrə Dövlət Komitəsi üçün Dövlət Əmlakının İdarə olunması Sisteminin (DƏİS) inkişafı məqsədilə Bütün Texniki Şərtlərin və Təklif sənədlərinin hazırlanması”. 2007
DHV B.V. Niderland şirkəti Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi, PMU