Neft, Qaz və Mühəndis kommunikasiyası

 Normativ  tələblərə əsasən  şirkətlər  kompleks  neft   və qaz  infrastrukturları  haqqında  məlumatları saxladığı üçün hazırda  neft-qaz  şirkətləri  böyük təzyiq altındadır.

Neft  və qaz  şirkətləri neft-qazla bağlı etibarlı  CİS-ə və  qaz  boru kəməri  üzrə  CİS məlumat  paketinə    malik olduğu halda  boru  kəmərlərinin, avadanlıqların  və qaz  infrastuturlarının  hasilatını artırmaq  barədə  kifayət qədər   məlumat əldə edirlər.  oil_gas_1Onlar  CİS  haqqında  məlumatlardan istifadə etməklə, istehsal  prosesinə təsir göstərən  xüsusi coğrafi şəraiti eləcə də  ekoloji amilləri müəyyənləşdirə bilir. CİS-dən   və  uzaqdan  müəyyən  etmə  texnologiyalarından  istifadə etməklə  onlar ətraf  mühitin  qorunması  ilə bağlı müvafiq  qərarlar  qəbul edə  və  insanlar,  onların əmlakı üçün təhlükə  yaratmadan  biznesi inkişaf etdirir.

İNTEGRİS  CİS   və  uzaqdan  müəyyən  etmə  texnologiyaları  üçün  nef-qaz  şirkətlərinə  alətlər  və xidmətləri  təklif  edə bilir.  Təcrübəmiz  bu işdə sizə  kömək edə bilər:

  • Bazanın avtomatik xəritələşdirilməsi
  • Boru kəməri vasitəsi  ilə  Coğrafi Məlumatların təhlili

BP Şirkəti, BTC Şirkəti  bizim  müştərilərimizdir.

Layihələr : İNTEGRİS BTC Boru Kəməri  Şirkəti üçün  Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri  vasitəsi ilə  Coğrafi Məlumatların  təhlilini aparmışdır.