Bələdiyyə Ərazilərinin idarə olunması

Coğrafi İnformasiya  Sistemi  (CİS) texnologiyası  bələdiyyə  or        qanlarını  əhəmiyyətli  keyfiyyət  və kəmiyyət  göstəriciləri  ilə təmin edir.

Bələdiyyə üçün  nəzərdə tutulan  hərtərəfli CİS məlumatların  toplanması saxlanması  üçün ümumi platformanı,  məkan haqqında  məlumatlara  icazəli və  təhlükəsiz  girişi təmin edir və  müvafiq  şöbələrin  işinin  gedişini  uyğunlaşdırır,  ictimaiyyətin  yararlanması üçün   məlumatları  yayır.Torpaq haqqında  məlumatlar planlaşdırma və inkişaf üçün vacib hesab olunur.

Layihə:

Bakı şəhər bələdiyyəsinə məxsus CİS geoməlumatların  modelləşdirilmə  konsepsiyası  əsasında qurulur.   Layihənin əsas nəticələri rəqəmsal şəhər xəritəsi, mərkəzləşdirilmiş şəhər miqyaslı məkan və atributiv  məlumatlar ehtiyatından  eləcə də  tematik  məlumatlar qatına  çoxsəviyyəli  girişi təmin edən  proqramdan  ibarətdir.

municipiality1 d s