Fəaliyyət sahələri

 

  • Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin (CİS) tətbiqi, proqram lisenziyalarının satışı
  • Kosmik və aero şəkillərin alınması, emali və ortofotoxəritələrin hazırlanması
  • GPS, taxiometr və digər müasir elektron cihazlar vasitəsilə istənilən məqsədi ölçmələrin aparılması, topoqrafik planalma
  • Rəqəmsal fotoqrammetriya, lazer kartoqrafiyası, CAD
  • Müxtəlif məqsədlərə və miqyaslara uyğun rəqəmsal xəritələrin yaradılması
  • Korporativ əsaslı coğrafi informasiya sistemlərinin və nəzarət-idarəetmə mərkəzlərinin yaradılması
  • Avtomobil izləmə sistemlərinin qurulması və naviqasiya
  • Müxtəlif səpkili Məlumatlar modeli və Məlumatlar bazasının yaradılması və idarə olunması üzrə layihələrin yerinə yetirilməsi və zəruri proqram təminatlarının yaradılması
  • Sənəd dövriyyəsi, kadrların idarə edilməsi proqramlarının quraşdırılması, elektron arxivlərin yaradılması
  • Hazırlanmış və təhvil verilmiş məhsulların texniki dəstəklənməsi