Hüquqi yardım

“İntegris” şirkəti əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı, əmlakın alqı-satqısı, kredit götürmək məqsədilə girov qoyulması, icarəyə verilməsi, əmlaka tətbiq olunan vergi dərəcələri, vərəsəlik, əmlakın bölüşdürülməsi, mübahisəli məsələlərin həlli və s. istiqamətlərdə hüquqi məsləhətlər üzrə yardım göstərir.