Məsləhət xidmətləri

  • ArcCİS proqramları üzrə istifadəçilərə təlimlərin keçirilməsi
  • Əmlakın qiymətləndirilməsi
  • Daşınmaz əmlakın idarə olunması və qeydiyyatı üzrə hüquqi yardım və təlimlər
  • Beynəlxalq və yerli qanunvericiliyə uyğun satınalmaların təşkili