Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı və Şamaxı rayonlarını inzibati sərhədləri daxilindəki ərazilərin hal hazırki dövrü əhatə edən multispektral kosmik şəkilləri ilə təchiz edilməsi və ərazinin torpaqlarının müasir istifadə xəritəsinin yaradilmisdir

“Peyk şəkillərinin təchiz edilməsi, ərazinin müasir vəziyyətə uyğun “GİS” xəritəsinin yaradılması” layihəsinin icrası uğurla başa çatdırılmışdır. Rapid Eye peykinə aid 5 m ayırdetmə qabiliyyətinə malik peyk şəkilləri və ArcGİS texnologiyalarına əsaslanan coğrafi bazası hazırlanaraq təqdim edilmişdir.
CİS (Coğrafi İnformasiya Sistemləri) bazasında İsmayıllı və Şamaxı rayonları inzibatı ərazisi daxilində müasir istifadənin vəziyyəti, habelə peyk şəkilləri və onların əsasında ərazinin müasir istifadəsinə dair emal edilmiş və toplanmış digər məlumatlar coğrafi məlumat bazasına daxil edilmişdir.

üsa

sas

 

üe

 

tarix Sentyabr 30, 2014, tarix: Yeniliklər Müəllif
Comments are closed.