Şirkət haqqında

Şirkətimizin əsas misiyası insan həyatının, təbii ehtiyyatların və ətraf mühitin idarəedilməsi, inkişafı və təhlükəsizliyinin bir sıra istiqamətləri və sahələri üzrə planetimzdə böyük sürətlə yenilənən ən son elmi tərəqqinin və texnologiyaların mənimsənilməsində və tətbiq edilməsində aktiv fəaliyyət göstərməklə müxtəlif xidmətlər təqdim etməkdən ibarətdir.
ətraflı

Coğrafi informasiya sistemlərinin tətbiqi

Cografi İnformasiya Sistemləri (CİS) istənilən məkanla bağlı məlumatların toplanması, emalı, saxlanılması, hazırlanması, kartoqrafik təqdimatı və yayılmasını təmin edən mükəmməl bir informasiya sistemidir.
ətraflı

Kosmik şəkillərin təchizatı

INTEGRIS hal-hazırda dünyada fəaliyyət göstərən 20 dan çox aparıcı kompaniyaların təchiz etdiyi yüksək keyfiyyətli və yüksək həssasiyyətli peyk təsvirlərinin və məsafədən duyma məlumatlarının distribyusiya hüququ ilə çatdırılmasını həyata keçirir.
ətraflı

Xidmətlər

Təbii ehtiyatların və ətraf mühitin idarəedilməsi, inkişafı, təhlükəsizliyinin bir sıra istiqamətləri bizim fəaliyyətimizin tərkib hissəsidir. “Integris” şirkətinin missiyası insan həyatının zənginləşməsinə yönəlib. Dünyanın siyasi xəritəsi zaman-zaman dəyişsə də, bu, yer kürəsinin quruluşuna öz təsirini göstərmir.
ətraflı

Naviqasiya sistemləri

İntegris şirkəti dövlət və özəl sektora məxsus avtomobil parklarının idarə edilməsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, vaxta qənaət edilməsində ən effektiv, səmərəli və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində geniş yayılmış vasitə olaraq “Nəqliyyat vasitələrinin izlənməsi və idarə edilməsi sistemi”ni təklif edir.
ətraflı

Geodeziya ölçmələri, topoqrafiya

INTEGRIS kompaniyasının “Geodeziya ölçmələri” departamenti çöl-tədqiqat işləri, ölçmələr, ərazi və obyektlər haqqında məlumatların toplanması, emalı və hazırlanması sahələrində tələb olunan bütün işləri yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirir.
ətraflı

Get Adobe Flash player

Xidmətlərimizə nəzər salın.

Düşünürük və tətbiq edirik: HƏR ŞEY İNSAN ÜÇÜNDÜR! Təbii ehtiyatların və ətraf mühitin idarəedilməsi, inkişafı, təhlükəsizliyinin bir sıra istiqamətləri bizim fəaliyyətimizin tərkib hissəsidir. “Integris” şirkətinin missiyası insan həyatının zənginləşməsinə yönəlib. Dünyanın siyasi xəritəsi zaman-zaman dəyişsə də, bu, yer kürəsinin quruluşuna öz təsirini göstərmir.

Ətraflı

Düşünürük və tətbiq edirik

İNTEGRİS MMC 2006-cı ilin may ayında yaradılmışdır. Şirkətimizin əsas misiyası insan həyatının, təbii ehtiyyatların və ətraf mühitin idarəedilməsi, inkişafı və təhlükəsizliyinin bir sıra istiqamətləri və sahələri üzrə planetimzdə böyük sürətlə yenilənən ən son elmi tərəqqinin və texnologiyaların mənimsənilməsində və tətbiq edilməsində aktiv fəaliyyət göstərməklə müxtəlif xidmətlər təqdim etməkdən ibarətdir.

Ətraflı

Əmlak Qiymətləndirilməsi

“İntegris” şirkəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, “Qiymətləndirmə fəaliyyəti” haqqında Qanununa, digər normativ-hüquqi aktlara əsaslanaraq beynəlxalq və yerli qiymətləndirmə standartlarına və prinsiplərinə uyğun şəkildə müxtəlif metodlarla istənilən növ daşınmaz və daşınar əmlakın, nəqliyyat vasitələrinin, biznesin və digər mülkiyyət növlərinin qiymətləndirilməsi və biznes planların hazırlanması üzrə xidmətlərini təklif edir.

Ətraflı